DUHOVNI RATNIK VI: Iznad fanatizma, terorizma i rata – Otkrijte mirno rješenje

Dužnost nas kao duhovnih ratnika nije konvencionalno ratovanje, već napadanje nasilja zalaganjem za mir i samilost. Da, pozvani smo u rat i svaki se dan trebamo preispitati što smo učinili na bojnom polju. Jesmo li se ponašali kao kukavice, prepuštajući drugima da se bore u bitci? Jesmo li stajali postrani  i promatrali kako su milijuni, pa čak i milijarde ljudi ranjeni ili potpuno uništeni? Ili čujemo borbeni zov da ustanemo i nastavimo bitku duhovnog ratovanja? Dragi moji, preispitajmo se pridonosimo li nasilju ili pomažemo u stvaranju povoljnijeg svijeta, zalažući se za ljubav i mir. Moramo promatrati svoje misli jer one vode do riječi. Moramo paziti na svoje riječi jer one uzrokuju djelovanje; moramo paziti na svoje djelovanje jer ono uzrokuje navike. Pazimo na svoje navike jer one postaju naša kultura. Želimo kulturu oslobođenja koja se temelji na ljubavi i služenju Boga kao i čitave kreacije.

Duhovni ratnik VI potiče nas da težimo božanskoj kulturi, a ne kulturi sektaštva, fanatizma, utamničenja i rata. Ne bismo smjeli dopustiti da agresija i odmazda nad rasama, religijama, plemenima ili spolu uništavaju ovu predivnu Božju kreaciju. Ljubav, pravednost i mir trebaju sada postati zov na borbu. Mi možemo utjecati na promjene: riječ je o izboru između straha i ljubavi, nasilja i mira.

262 stranica, rječnik, meki uvez, 

Više o knjizi   Naručite knjigu  
Sva učenja Bhakti Tirtha Swamija su učenja nesebične ljubavi, suosjećanaja koje dolazi duboko iz srca  i posvećene službe  vršene iz istinske duhovne ljubavi. Kada se otvorim toj ljubavi osječam da konačno nalazim ključ uvidjevši da je ta ljubav sve što sam ikada htio. Duboko sam zahvalan Bhakti Tirtha Swamiju što je djelovao  podsječajući nas  ovažnosti poštovanja raznolikosti, istovremeno cjeneči duhovno jedinstvo neophodno da zadržimo perspektivu i usredotočenost. Čitajući njegove knjige osječam povazanost s hrabrošću duhovnog ratnika, hrabrog vođe na bojnom polju koji rasplamsava u onima koji ga okružuju  isto uvjerenje i posvečenost kao i brižnost i otvorenost srca. — Alessandro Coraci

psiholog, psihoterapeut

Ova knjiga je poziv ljudima diljem svijeta da budu introspektivniji oko načina na koji živimo. Ako zaista želimo sretan život ispunjen ljubavlju tada ne možemo nastaviti sa rasnim, religijskim, plemenskim, rodnim podjelama. Fanatizam i sektaštvo ubijaju nadu milionima ljudi na zemlji; oni su najefikasnije sredstvo stvaranja ateista. U današnje vrijeme više nego iakd trebamo ostati usredotočeni na duhovne ciljeve, pokušati asistirati svakoj duši da probudi svoju duhovnu svjesnost. Više nema vremena za gubljenje, velika je potreba za duhovnošću. Duhovni učitelj bi trebali što više govoriti o Božanskoj ljubavi, poticati nadu, samilost i zajedništvo koja će dovesti do kritične mase duhovnih ratnika koji će mjenjajuči sebe biti spremni da daju svijetu potrebnu promjenu. — prof. Gabriel Masri

profesor sociologije na sveučilištu UBA Argentina

Od srca preporučam Duhovni ratnik VI obzirom na teško stanje i podjele u zemlji i šire u svijetu koje nastavljaju sve više rasti u raznim aspektima. Serija knjiga Duhovni ratnik predstavlja holističke priručnike koji nam pomažu u ljudskom razvoju na autentičan način. Njegov pristup jasno otkriva čitateljima istovremeno probleme i rješenja. Osobe zainteresirane za razumijevanje kako se uistinu uključiti u kulturu ljubavi i mira, trebaju zaroniti u nektar koji iskače se na svakoj stranici. Čitatelji mogu dobiti uvid u dublje razine sebe i svijeta. Autor ilustrira prirodu materijalnog svijeta u vremenu podjela, neprestanih ratova, gladi, bolesti koji truju zemlju. Kao rezultat toga, mnogi ljudi shvačaju da je vrijeme da se ujedine i postanu nositelji promjene. Poziva ljude da se bore na dubljim razinama što će omogučiti čovječanstvu pomak svijesti planete. On dijeli duhovne tehnologije koje mogu pomoći da se zaštitimo od negativnih utjecaja pristupajuči višim sferama. Istinska revolucija može pobjediti samo kada integriramo naše više jastvo, povezujuči ga sa duhovnim opunomočenjem. — Kamahra Ewing

PhD, Michigan State University

POGLEDAJTE I OSTALE KNJIGE IZ SERIJE DUHOVNI RATNIK

kliknite na naslovnicu